Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SRVFS 2001:2 föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg (RID-S). Rättelser

SRVFS 2001:2 föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg (RID-S). Rättelser

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2003-02-14

Författningsnummer

SRVFS 2001:2

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Transport av farligt gods

Ersätts av

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan