Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SRVFS 2006:5 föreskrifter om ändring i Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2004:15) om transport av farligt god på järnväg (RID-S)

SRVFS 2006:5 föreskrifter om ändring i Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2004:15) om transport av farligt god på järnväg (RID-S)

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2007-01-12

Författningsnummer

SRVFS 2006:5

Författningstyp

Ändringsförfattning

Lagstiftningsområde

Transport av farligt gods

Ersätts av

Ändrar

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan