Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

MSBFS 2009:3 föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg (RID-S)

MSBFS 2009:3 föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg (RID-S)

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2011-06-30

Författningsnummer

MSBFS 2009:3

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Transport av farligt gods

Ersätts av

Ändras av

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan