Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

MSBFS 2011:2 föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg (RID-S)

MSBFS 2011:2 föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg (RID-S)

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2013-07-01

Författningsnummer

MSBFS 2011:2

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Transport av farligt gods

Ersätts av

Ändras av

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan