Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SRVFS 2008:2 föreskrifter om ändring i Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2006:8) om transport av farligt gods på järnväg

SRVFS 2008:2 föreskrifter om ändring i Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2006:8) om transport av farligt gods på järnväg

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2009-02-16

Författningsnummer

SRVFS 2008:2

Författningstyp

Ändringsförfattning

Lagstiftningsområde

Transport av farligt gods

Ersätts av

Ändrar

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan