Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 8 september 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:20

Regeringen föreslår åtgärder för aktivering av civilplikten inom kommunal räddningstjänst och elförsörjningsområdet

Den 7 september meddelade regeringen att man tänker föreslå ett tillskott i budgetpropositionen om 40 miljoner kronor för aktiveringen av civilplikt inom kommunal räddningstjänst och elförsörjningsområdet. Tillsammans med de medel som redan avsatts för personalförsörjning i Totalförsvarspropositionen 2020 innebär det totalt 60 miljoner kronor för 2024.

För att kunna aktivera civilplikten krävs författningsändringar som skulle kunna träda i kraft 19 januari 2024. MSB arbetar intensivt med förslag på författningsändringar i samarbete med andra berörda aktörer såsom Plikt- och prövningsverket, Försäkringskassan samt Sveriges kommuner och regioner, SKR.

De personer som är aktuella för den första aktiveringen av civilplikten är de som redan genomgått en utbildning hos MSB men som inte arbetar i räddningstjänst. MSB planerar för att den första gruppen civilpliktiga ska kunna kallas till en inledande repetitionsutbildning hösten 2024. Under 2024 är förhoppningen att omkring 300 personer kunna utbildas för civilplikt inom kommunal räddningstjänst.

Under 2025 föreslås medlen och därmed också antalet civilpliktiga att öka. Regeringen har därför tillsatt en utredning som ska ta ett helhetsgrepp kring frågan om hur personalförsörjningen inom det civila försvaret kan tryggas.

Läs mer om förslaget på regeringen.se

Publicerad: 8 september 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:20

Senast granskad: 8 september 2023

Till toppen av sidan