Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 31 maj 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:58

MSB:s nya forskningsinriktning

MSB har arbetat fram en inriktning 2024-2028 för den forskning som MSB finansierar. Forskningsinriktningen beskriver samhällsutmaningar inom tio kunskapsområden som kommer att vara i fokus för insatserna de närmaste åren, men även vilka finansieringsformer som finns för MSB att använda. 

Forskningsinriktningen ska fungera som en plattform för årliga forskningsplaner. Dessa forskningsplaner ska beskriva de specifika forskningsinsatserna, till exempel vilka utlysningar som planeras, vilken finansieringsform som ska användas liksom en tidplan. Den första forskningsplanen beräknas bli klar i september/oktober 2023 och ska beskriva forskningsinsatser för 2024.

– Forskningsinriktningen ger oss en kompass mot de kunskapsområden som vi vill använda forskningsinstrumentet på. Genom årliga insatser kan vi ligga i fas med allt annat som görs inom samhällsskydd och beredskap i Sverige. Dessutom ger den bredare verktygslådan fler möjligheter att få nytta av forskningen, säger Jim Kronhamn, MSB:s forskningschef.

Forskningsinriktning 2024-2028

Publicerad: 31 maj 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:58

Senast granskad: 31 maj 2023

Till toppen av sidan