Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 31 maj 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:06

Forskningsinsatser hösten 2023

Till hösten 2023 finns några forskningsinsatser från MSB planerade. Det är dels en postdok-utlysning som öppnar i augusti och dels en utlysning om kunskapsöversikter som beräknas öppna i september.

Utlysning om postdok-projekt

Årets postdok-utlysning kommer dels ha en öppen inriktning men också en internationell inriktning. För båda gäller att projektet ska rymmas inom området samhällsskydd och beredskap. Finansieringen är avsedd för enskilda forskare. Utlysningen öppnar under augusti 2023, men datum är ännu inte bestämt.

Utlysning om kunskapsöversikter

En utlysning om kunskapsöversikter beräknas öppna i september. Syftet med utlysningen är dels att ta fram kunskapsfronter som kan användas av beredskapssystemet och dels identifiera kunskapsluckor där samhället (forskningsfinansiärer) skulle behöva satsa på forskning. Varje kunskapsöversikt kan beviljas medel upp till 300 000 kr och genomförs under 3-6 månaders tid. En mer detaljerad utlysning publiceras i september 2023 och kommer att vara öppen under en månads tid. Datum för utlysningens öppnande är ännu inte bestämt. Här nedan finns de tematiska områdena inom vilka kunskapsöversikter kommer beviljas.

  1. Lärdomar från Ukraina med relevans för byggandet av svensk civil beredskap generellt eller i valda dela
  2. Lärdomar från Ukraina: civilsamhällets roll i kriget i Ukraina.
  3. Digitala tvillingar för samhällsviktiga verksamheter
  4. Framväxande teknologiers utmaningar och möjligheter för civil beredskap
  5. Människa, teknik och digitalisering inom brandsäkerhet och räddningsinsatser
  6. Operativ hantering av CBRNE-händelser vid höjd beredskap
  7. Försörjningsberedskap
  8. Uppbyggnad av civilt försvar – perspektiv social stratifiering och ojämlikhet
  9. Sociala medier i krisberedskapen: användning, påverkan, tonläge
  10. Risk- och kriskommunikation före och under kris och krig
Publicerad: 31 maj 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:06

Senast granskad: 31 maj 2023

Till toppen av sidan