Till innehåll på sidan

Barents Rescue

Övningsserien Barents Rescue utvecklar förmågan att hantera naturkatastrofer, omfattande olyckor och andra nödsituationer i Barentsregionen, tillsammans med våra grannländer.

Foto från Event Week 23–26 september 2019 i Kiruna. 

Utvecklar förmågan att hantera nödsituationer i Barentsregionen

Övningsserien är en del av Barentsavtalet, som tecknats av Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Genom övningsserien utvecklar vi tillsammans förmågan att stödja varandra vid hanteringen av naturkatastrofer, omfattande olyckor och andra nödsituationer i Barentsregionen. Inom ramen för övningsserien genomförs övningar vart tredje år.

Barentsregionen präglas av svåra väderförhållanden, oländig terräng och stora avstånd, vilket innebär särskilda utmaningar att hantera olika krissituationer. Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten, Polismyndigheten, Socialstyrelsen och MSB är centrala myndigheter vid insatser i regionen och därför också i genomförandet av Barents Rescue-övningarna. Mot bakgrund av det planerade scenariot för övningen 2022 ingår ovanstående myndigheter samt Sjöfartsverket i projektets styrgrupp och projektgrupp för att tillgodose det behovet. Det är fler myndigheter och aktörer som medverkar för att kunna göra övningen möjlig och bygga förmåga såväl, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Inriktningen för övningsserien fokuserar på fältövningar men också på att utveckla planeringsprocessen där struktur, metod, erfarenhetshantering samt kompetenshöjande inslag och möjlighet till nätverkande mellan olika aktörer i Barentsregionen är centralt.

Övningsserien inkluderar även handlingsplanerna för klimatanpassning och påverkan i Barentsregionen.

Barentsavtalet - för en fredlig och stabil utveckling i Barentsregionen

Barentssamarbetet är till för att stärka fred och stabilitet samt bygga förtroende mellan länderna i regionen. Samarbetet omfattas av de nordligaste delarna av Sverige, Norge, Finland och nordvästra delen av Ryssland. I Barentsavtalet ges möjlighet till att tidigt och utförligt informera och larma vid en nödsituation. Avtalet möjliggör också återkommande gemensamma övningar och utbildningar, med sikte på att förbättra aktörernas förmåga att snabbt och effektivt kunna stödja vid räddningsinsatser.

Film om Barentsavtalet

Kunskapshöjande aktiviteter

Kunskaps- och kompetenshöjande aktiviteter har en viktig roll inför Barents Rescue övningar.

Webbinarium Insats under kalla förhållanden i oländig miljö 

Den 14 april 2021 genomförde MSB webbinariet "Insats under kalla förhållanden i oländig miljö". Webbinariet var ett myndighetsgemensamt initiativ av MSB, Försvarsmakten, Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Sjöfartsverket, Bohus räddningstjänstförbund och Kiruna kommun.

Hela produktionen är textad på YouTube. Textningen aktiveras genom att klicka på knappen “Undertextning/textning” på YouTube.

Till alla 13 avsnitten av webbinariet och filmer på YouTube

Vanliga frågor och svar om Barents Rescue

 

Senast granskad: 18 oktober 2021

Till toppen av sidan