Till innehåll på sidan

Barents Rescue

Övningsserien Barents Rescue utvecklar förmågan att hantera naturkatastrofer, omfattande olyckor och andra nödsituationer i Barentsregionen, tillsammans med våra grannländer.

Utvecklar förmågan att hantera nödsituationer i Barentsregionen

Övningsserien är en del av Barentsavtalet, som tecknats av Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Genom övningsserien utvecklar vi tillsammans förmågan att stödja varandra vid hanteringen av naturkatastrofer, omfattande olyckor och andra nödsituationer i Barentsregionen. Inom ramen för övningsserien genomförs övningar vart tredje år.

Bilden föreställer en simulerad trafikolycka. Foto från Event Week 23–26 september 2019 i Kiruna. 

Barentsregionen präglas av svåra väderförhållanden, oländig terräng och stora avstånd, vilket innebär särskilda utmaningar att hantera olika krissituationer. Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten, Polismyndigheten, Socialstyrelsen och MSB är centrala myndigheter vid insatser i regionen och därför också i genomförandet av Barents Rescue-övningarna. Mot bakgrund av det planerade scenariot för övningen 2022 ingår ovanstående myndigheter samt Sjöfartsverket i projektets styrgrupp och projektgrupp för att tillgodose det behovet. Det är fler myndigheter och aktörer som medverkar för att kunna göra övningen möjlig och bygga förmåga såväl, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Inriktningen för övningsserien fokuserar på fältövningar men också på att utveckla planeringsprocessen där struktur, metod, erfarenhetshantering samt kompetenshöjande inslag och möjlighet till nätverkande mellan olika aktörer i Barentsregionen är centralt.

Övningsserien inkluderar även handlingsplanerna för klimatanpassning och påverkan i Barentsregionen.

Barentsavtalet - för en fredlig och stabil utveckling i Barentsregionen

Barentssamarbetet är till för att stärka fred och stabilitet samt bygga förtroende mellan länderna i regionen. Samarbetet omfattas av de nordligaste delarna av Sverige, Norge, Finland och nordvästra delen av Ryssland. I Barentsavtalet ges möjlighet till att tidigt och utförligt informera och larma vid en nödsituation. Avtalet möjliggör också återkommande gemensamma övningar och utbildningar, med sikte på att förbättra aktörernas förmåga att snabbt och effektivt kunna stödja vid räddningsinsatser.

Film om Barentsavtalet

Vanliga frågor och svar om Barents Rescue

 • Varför övar man?

  Övningen Barents Rescue uppfyller en del i Barentsavtalet, som syftar till gränsöverskridande samverkan mellan de fyra länderna i Barentsregionen för att hantera naturkatastrofer, omfattande olyckor och andra nödsituationer. Övningsserien bidrar i sin helhet till att vidmakthålla och utveckla förmågan att tillsammans hantera uppkomna nödsituationer.

  Läs mer om Barentsavtalet här (på engelska) 

 • Hur ofta sker övningen?

  Från och med 2019 genomförs övning vart tredje år (tidigare vartannat år), inom ramen för Barentsavtalet. De fyra länderna turas om att arrangera övningen.

 • Varför är Ryssland med när övriga länder är från Norden?

  Ryssland är medlem av Barentsrådet och en stor del av Ryssland ligger också i Barentsregionen. Ordförandeskapet i Barentsrådet roterar mellan Finland, Norge, Ryssland och Sverige. 

  Samarbetet i regionen har en lång tradition som sträcker sig tillbaka till 1993 då Barentsrådet lanserades. Den första övningen i serien Barents Rescue genomfördes 2001 i Boden, Sverige.

 • Vad är MSB:s roll i övningen?

  Regeringen har gett MSB ansvar att genomföra och samordna tillämpningen av Barentsavtalet. Dessutom ska MSB enligt uppdrag samordna svenskt deltagande i Barents Rescue övningar. Norge är ordförande i Barentsrådet perioden 2019-2021 samt är värdland för nästa Barents Rescue övning som genomförs i Bodö i Norge 2022.

 • Vad är Barentsavtalet?

  Barentsavtalet tecknades 2008 av regeringarna i Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Avtalet omfattar gränsöverskridande samarbete på områdena: Förebyggande av, beredskap för och insatser vid nödsituationer i Barentsregionen, där övningar är en viktig del.

 • Vilka aktörer deltar i övningen?

  Från Sveriges del deltar MSB, länsstyrelserna och regionerna i Västerbotten och Norrbotten, ett urval kommuner och räddningstjänster i länen, polisen, tullen, Socialstyrelsen med flera. Från de övriga länderna kommer främst deras sjukvård, polis och räddningstjänst att delta.

   

 • Kunskapshöjande aktiviteter

  Kunskaps- och kompetenshöjande aktiviteter har en viktig roll inför Barents Rescue övningar.

  Webbinarium Insats under kalla förhållanden i oländig miljö 

  Den 14 april 2021 genomförde MSB webbinariet "Insats under kalla förhållanden i oländig miljö". Webbinariet var ett myndighetsgemensamt initiativ av MSB, Försvarsmakten, Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Sjöfartsverket, Bohus räddningstjänstförbund och Kiruna kommun.

  Hela produktionen är textad på YouTube. Textningen aktiveras genom att klicka på knappen “Undertextning/textning” på YouTube.

  Till alla 13 avsnitten av webbinariet och filmer på YouTube

Senast granskad: 17 november 2021

Till toppen av sidan