Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SRVFS 2008:1 föreskrifter om ändring i Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2006:7) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S)

SRVFS 2008:1 föreskrifter om ändring i Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2006:7) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S)

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2009-02-16

Författningsnummer

SRVFS 2008:1

Författningstyp

Ändringsförfattning

Lagstiftningsområde

Transport av farligt gods

Ersätts av

Ändrar

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan