Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

MSBFS 2009:2 föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S)

MSBFS 2009:2 föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S)

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2011-06-30

Författningsnummer

MSBFS 2009:2

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Transport av farligt gods

Ersätts av

Ändras av

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan