Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

MSBFS 2021:6 föreskrifter om ändring i föreskrifter (MSBFS 2020:9) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S 2021)

MSBFS 2021:6 föreskrifter om ändring i föreskrifter (MSBFS 2020:9) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S 2021)

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2023-01-01

Författningsnummer

MSBFS 2021:6

Författningstyp

Ändringsförfattning

Lagstiftningsområde

Transport av farligt gods

Ändrar

Senast granskad: 22 november 2021

Till toppen av sidan