Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SRVFS 2005:9 föreskrifter och allmänna råd om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

SRVFS 2005:9 föreskrifter och allmänna råd om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2015-01-01

Författningsnummer

SRVFS 2005:9

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Skydd mot olyckor

Ersätts av

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan