Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SRVFS 2005:9 föreskrifter och allmänna råd om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

SRVFS 2005:9 föreskrifter och allmänna råd om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2015-01-01

Författningsnummer

SRVFS 2005:9

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Skydd mot olyckor

Ersätts av

Senast granskad: 15 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan