Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SRVFS 2003:11 föreskrifter om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

SRVFS 2003:11 föreskrifter om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2006-02-01

Författningsnummer

SRVFS 2003:11

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Skydd mot olyckor

Ersätts av

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan