Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

MSBFS 2012:5 allmänna råd om ledning av insatser i kommunal räddningstjänst

MSBFS 2012:5 allmänna råd om ledning av insatser i kommunal räddningstjänst

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2022-01-01

Författningsnummer

MSBFS 2012:5

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Skydd mot olyckor

Ersätter

Upphävd av

Senast granskad: 11 oktober 2022

Till toppen av sidan