Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

Meddelande 1988:2 allmänna råd och kommentarer om alarmering av högre befäl vid kommunal räddningstjänst

Meddelande 1988:2 allmänna råd och kommentarer om alarmering av högre befäl vid kommunal räddningstjänst

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2012-11-09

Författningsnummer

SRVFS 1988:2

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Skydd mot olyckor

Ersätts av

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan