Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

MSBFS 2018:7 föreskrifter om anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster

MSBFS 2018:7 föreskrifter om anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2022-03-01

Författningsnummer

MSBFS 2018:7

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Krisberedskap och informationssäkerhet

Föreskrifter om anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster MSBFS 2021:9 träder i kraft den 1 mars 2022 och ersätter då MSBFS 2018:7

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan