Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

MSBFS 2021:9 föreskrifter om anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster

MSBFS 2021:9 föreskrifter om anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2024-03-01

Författningsnummer

MSBFS 2021:9

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Krisberedskap och informationssäkerhet

Senast granskad: 14 december 2021

Till toppen av sidan