Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SRVFS 2006:11 föreskrifter om förpackning och märkning av explosiva varor

SRVFS 2006:11 föreskrifter om förpackning och märkning av explosiva varor

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2012-09-01

Författningsnummer

SRVFS 2006:11

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Brandfarliga och explosiva varor

Ersätter

Upphävd av

Övergångsregler finns.

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan