Till innehåll på sidan
Status: Gällande

MSBFS 2012:3 föreskrifter om upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter (2006:11) om förpackning och märkning av explosiva varor

MSBFS 2012:3 föreskrifter om upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter (2006:11) om förpackning och märkning av explosiva varor

Detaljer

Status

Gällande från och med 2012-09-01

Författningsnummer

MSBFS 2012:03

Författningstyp

Upphävandeförfattning

Upphäver

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan