Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

MSBFS 2014:5 föreskrifter och allmänna råd om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor

MSBFS 2014:5 föreskrifter och allmänna råd om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2018-07-01

Författningsnummer

MSBFS 2014:5

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Brandfarliga och explosiva varor

Ersätter

Ersätts av

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan