Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

MSBFS 2011:8 föreskrifter och allmänna råd om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor

MSBFS 2011:8 föreskrifter och allmänna råd om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2014-11-01

Författningsnummer

MSBFS 2011:8

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Brandfarliga och explosiva varor

Ersätts av

Föreskrifterna är notifierade enligt direktiv 98/34 och tjänstedirektivet.

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan