Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SRVFS 2005:2 föreskrifter om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

SRVFS 2005:2 föreskrifter om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2015-06-01

Författningsnummer

SRVFS 2005:2

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Allvarliga kemikalieolyckor

Ersätter

Ersätts av

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan