Till innehåll på sidan
Status: Gällande

MSBFS 2015:8 föreskrifter om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

MSBFS 2015:8 föreskrifter om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Detaljer

Status

Gällande från och med 2015-06-01

Författningsnummer

MSBFS 2015:8

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Allvarliga kemikalieolyckor

Ersätter

Senast granskad: 15 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan