Till innehåll på sidan

Rekommendation för ljudnivåer i Rakel

För att uppnå en balanserad ljudnivå i Rakel är det viktigt att vara medveten om hur ditt anrop låter hos mottagaren. MSB har tagit fram en rekommendation för ljudnivåer i Rakel och en enkel mätmetod som hjälper Rakels användare att uppnå en balanserad ljudnivå.

Ibland händer det att användare framför önskemål om en jämnare ljudnivå i Rakel. Det ska inte vara nödvändigt att ständigt behöva skruva på volymknappen på radioterminalen, att någon skriker dig i örat eller att anrop nästan inte hörs. Rakelnätet inklusive talkodare och avkodare påverkar inte ljudnivån. För att uppnå en balanserad ljudnivå i Rakel är nyckeln att följa de riktlinjer som finns och att vara medveten om de faktorer som påverkar ljudnivån. Tillsammans kan vi som använder Rakel skapa en ljudbild som alla är nöjda med.

Så uppnår du en bra ljudnivå i Rakel

Nyckeln till en bra ljudnivå i Rakel är att användarna följer de riktlinjer för ljudnivåer som tagits fram av ETSI (European Telecommunications Standards Institute).

Till användarnas hjälp har MSB tagit fram en rekommendation för ljudnivåer i Rakel och ett enklare mätningsförfarande.

MSB:s rekommendation för ljudnivåer i Rakel

  • Tal i Rakelnätet bör sändas enligt ETSI nominell ljudnivå och riktlinjer.
  • Användarorganisationer bör verifiera sina Rakelterminaler och kommunikationscentraler gentemot dessa riktlinjer.
  • MSB föreslår att ljudnivåer jämförs med en referensnivå i ändamålsenliga mätningar.

Riktlinjerna kring ljudnivåer beskrivs i ETSI TS 100 392-16.

Faktorer som påverkar ljudnivån

Ljudnivån påverkas av:

  • Hur starkt du talar.
  • Hur du håller utrustningen.
  • Munnens placering i förhållande till mikrofonen i kombination med mikrofonens avstånds- och riktningskänslighet.
  • Radioterminalens inställningar för mikrofonförstärkning. Många terminaler har en funktion för dynamiskt anpassad förstärkning kallad Automatic Gain Control (AGC). 

Viktigt att tänka på

Oavsett om Automatic Gain Control används eller inte bör du sträva efter att:

  • Tala tydligt rakt in i mikrofonen.
  • Följa tillverkarens riktlinjer avseende avstånd mellan mun och mikrofon.

Rakelnätet påverkar inte ljudnivån

Rakelnätet inklusive talkodare och avkodare påverkar inte ljudnivån.

Rekommendation avseende ljudnivåer i Rakel

Rekommendation avseende ljudnivåer i Rakel

Mätning av ljudnivåer i Rakel

Mätning av ljudnivåer i Rakel - bilaga till Rekommendation avseende ljudnivåer i Rakel

Röstprov för mätning

Röstprov, man och kvinna, för mätning av ljudnivåer i Rakel

Senast granskad: 9 juni 2023

Till toppen av sidan