Till innehåll på sidan

Radiovågor, Rakel och hälsan

Svenska och internationella expertmyndigheter bedömer att varken den typ av utrustning som används för att kommunicera i Rakel eller Rakels basstationer utgör någon risk för människors hälsa.

MSB har tagit fram ett informationsblad i samarbete med Strålsäkerhetsmyndigheten och Arbetsmiljöverket för att svara på vanliga frågor och ge en kort faktabakgrund om radiovågor, strålning och Rakel.

Informationsbladet har uppdaterats under 2016 med nya relevanta skrifter:

  • Arbetsmiljöverkets gränsvärden för elektromagnetiska fält för yrkesmässig exponering (AFS 2016:3)
  • Recent Research on EMF and Health Risk - Eleventh report from SSM’s Scientific Council on Electromagnetic Fields, SSM-report 2016:5, May 2016, ISSN: 2000-0456

Radiovågor, strålning, Rakel och hälsan

Senast granskad: 3 juli 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan