Till innehåll på sidan

Radiovågor, Rakel och hälsan

Svenska och internationella expertmyndigheter bedömer att varken den typ av utrustning som används för att kommunicera i Rakel eller Rakels basstationer utgör någon risk för människors hälsa.

MSB har tagit fram ett informationsblad i samarbete med Strålsäkerhetsmyndigheten och Arbetsmiljöverket för att svara på vanliga frågor och ge en kort faktabakgrund om radiovågor, strålning och Rakel.

Informationsbladet uppdaterades 2016 med nya relevanta skrifter:

  • Arbetsmiljöverkets gränsvärden för elektromagnetiska fält för yrkesmässig exponering (AFS 2016:3)
  • Recent Research on EMF and Health Risk - Eleventh report from SSM’s Scientific Council on Electromagnetic Fields, SSM-report 2016:5, May 2016, ISSN: 2000-0456

Radiovågor, strålning, Rakel och hälsan

Senast granskad: 25 augusti 2023

Till toppen av sidan