Till innehåll på sidan

Kontinuitetshantering i näringslivet- livsmedel

Kursen syftar till att öka kunskapen om varför aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet behöver arbeta med kontinuitetshantering, vad kontinuitetshantering är och hur det kan bidra till att säkra verksamheten vid olika typer av störningar.

Detaljer

Målgrupp

För dig som arbetar eller ska arbeta med kontinuitetshantering i ditt företag (t ex. personer som jobbar med säkerhetsfrågor, kvalitetssäkring, produktion eller logistik).

Kursen riktar sig särskilt till livsmedelsföretag (tillverkning, förädling, distribution, partihandel och/eller detaljhandel) som idag inte jobbar med kontinuitetshantering eller behöver stöd i arbetet.

Företag av alla storlekar är aktuella som målgrupp.

Förkunskaper

För att tillgodogöra sig kursen på bästa sätt rekommenderas deltagaren ha genomfört MSB:s webbkurs om kontinuitetshantering innan kursstart. Denna kurs finns publicerad från september 2020 på MSB:s webbplats om kontinuitetshantering.

Till MSB:s webbkurs om kontinuitetshantering

Kostnad

Kursen är avgiftsfri då den är en del av MSB:s satsning i att stödja aktörer i arbetet med kontinuitetshantering under 2020.

Kursen genomförs på distans.

Kursen i november genomförs helt på distans. 

Bakgrund

MSB och Livsmedelsverket bjuder in företag (verksamma inom tillverkning, förädling, distribution, partihandel och/eller detaljhandel) till en kurs om kontinuitetshantering inom livsmedelssektorn.

Livsmedelsföretag är viktiga för samhällets förmåga att upprätthålla livsmedelsförsörjningen på lokal, regional och nationell nivå.

Det är därför viktigt att företag som är verksamma inom livsmedelsförsörjningen arbetar med kontinuitetshantering för att kunna upprätthålla sin verksamhet vid olika typer av störningar så att befolkningen kan försörjas med mat och vatten. Störningar kan t.ex. vara att personalen inte kan komma till jobbet, lokalerna går inte att använda, leveranser av viktiga varor och tjänster når er inte eller att det uppstår strömavbrott.

Utvecklingen i samhället går mot fler och mer komplexa beroenden mellan olika verksamheter genom teknik- och tjänsteutveckling, privatisering, outsourcing, automatisering och ”just in time”- produktion.

Livsmedelsförsörjning är en samhällsviktig funktion som alltid måste fungera trots detta.

Om kontinuitetshantering

Kontinuitetshantering är en metod för att planera så att man kan upprätthålla sin verksamhet på en tolerabel nivå, även vid olika typer av störningar. 

Kontinuitetshantering ger även kunskap om vilka beroenden man har och hur man kan jobba för att säkra dem, vad man kan genomföra för åtgärder som minskar risken för störningar i verksamheten samt hur man kan skapa planer för att hantera de störningar som ändå kan uppstå.

Denna kurs utgår ifrån MSB:s metodstöd i kontinuitetshantering som finns på MSB:s webbplats.  Till stöd i kontinuitetshantering på MSB:s webbplats.  

Om kursen

Genom att arbeta med kontinuitetshantering kan företag snabbare återhämta sig från och minska konsekvenserna av en störning. Det innebär kortare avbrottstider i verksamheten och kan förhindra att personella, ekonomiska, funktionella och informationsrelaterade värden går förlorade. Att arbeta med kontinuitetshantering ökar sannolikheten för att kunna upprätta sin egen verksamhet, även vid störningar

Kursens syfte är att öka kunskapen om varför aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet behöver arbeta med kontinuitetshantering, vad kontinuitetshantering är och hur det kan bidra till att säkra verksamheten vid olika typer av störningar.

Kursen genomförs med fokus på aktivt lärande i samverkan genom bland annat föreläsningar, gruppdiskussioner och lärande exempel.

Dagen arrangeras av MSB i samverkan med Livsmedelsverket.

Kursplan Kontinuitetshantering i näringslivet - livsmedel

Urval

MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen samt med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Kursanmälan

Anmälan görs via vår webbplats
Sista anmälningsdag anges på respektive kurstillfälle.
Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Inställd kurs

MSB kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

 

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

 

Senast granskad: 4 september 2020

Till toppen av sidan