Till innehåll på sidan

Saphyrad (intensimeter) – webbkurs

Kursen syftar till att utveckla kursdeltagarens kunskap, färdighet och kompetens för att kunna mäta joniserande strålning med intensimetern Saphyrad på ett säkert och effektivt sätt.

Detaljer

Målgrupp

För dig som kan komma att använda intensimetern Saphyrad, till exempel personal inom kommunal räddningstjänst, kommun eller länsstyrelse.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kostnad

Kursen är avgiftsfri. Webbkursen tar cirka en timme att genomföra.

Till webbkursen:https://webbutbildning.msb.se/utb/saphyrad/

Bakgrund

Intensimeter (doshastighetsmätare) används i situationer där mätning av joniserande strålning krävs. Det kan till exempel vara vid en kärnteknisk olycka eller annan olycka med radioaktiva ämnen. Saphyrad ersätter det tidigare mätinstrumentet SRV2000. Denna webbkurs erbjuds som ett stöd till de organisationer som kommer ha tillgång till Saphyrad.

Om webbkursen

Webbkursen är en introduktion till instrumentet Saphyrad och mätning av joniserande strålning i olika situationer. Webbkursen är även utformad för att fungera som repetition av enskilda moment.
Webbkursen tar cirka en timme, baseras till stor del på filmer och innehåller flera delar:
- Instrumentets funktioner och handhavande
- Mätning av joniserande strålning från en radioaktiv punktkälla
- Mätning av joniserande strålning vid radioaktivt nedfall
- Ett antal instruktioner för konstanskontroll, larmnivåer, beräkningar med mera

Vill du ha mer kännedom om joniserande strålning finns även webbkursen ”Joniserande strålning och strålskydd”:https://www.msb.se/sv/utbildning--ovning/alla-utbildningar/joniserande-stralning-och-stralskydd/samt information på MSB.se:https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/cbrne/karnenergiberedskap/Om du har synpunkter på kursen, vänligen kontakta utbildning@msb.se

Senast granskad: 28 april 2022

Till toppen av sidan