Till innehåll på sidan

Frågor och svar om MSB:s vidareutbildningar på distans

Här hittar du frågor och svar om hur det är att läsa MSB:s vidareutbildningar på distans.

Frågor och svar

 • Vad innebär det att läsa på distans?

  Du ska uppnå samma kursmål som när du läser en utbildningarna på plats och det ställs samma krav på dig som studerande. Distansutbildningarna ger samma studiepoäng men sträcker sig över en längre tidsperiod eftersom distansdelarna i regel går på halvfart, det kan dock finnas variationer, se kursplaner för ytterligare information. 

  Den stora skillnaden är att du inte behöver vara på plats i Revinge eller Sandö i samma utsträckning, men du måste istället vara beredd på att studera mer självständigt. 

 • Är det samma utbildning på distans som den jag läser på plats?

  Ja, det är samma utbildning med samma kursplan och mål. Hur bra utbildningen blir är till stor del upp till dig själv, precis som i alla andra utbildningar. 

 • Hur mycket tid behöver jag räkna med att lägga på utbildningen?

  Distansdelarna av utbildningarna går i regel på halvfart och du bör kunna lägga ungefär 20 timmar per vecka på utbildningen. Se  ytterligare  information i aktuell kursplan. Det är viktigt att du planerar in och skapar utrymme för dessa timmar i ditt eget schema. Om du arbetar är det bra att hitta en kollega som kan fungera som mentor och stötta dig i dina studier.

 • Vilken teknisk utrustning behöver jag ha?

  För att kunna genomföra distansutbildningarna behöver du en dator, ett headset, en webbkamera och internetuppkoppling. I kursen används en lärplattform som fungerar som ett klassrum på nätet. Där hittar du studieanvisningar, kursmaterial och arbetsuppgifter. I kursen används också ett e-mötesverktyg där man kan se och höra varandra samt samarbeta.

 • Hur är distansutbildningarna upplagd?

  Distansutbildningarna är både teoretiska och praktiska. För att du ska få träna på praktiska moment innehåller utbildningarna också ett antal närträffar på en av MSB:s studieorter. Mellan närträffarna finns ditt klassrum på nätet. Där träffar du din lärare och dina studiekamrater.Viktigt att veta är att föreläsningar, lektioner och kontakten med våra lärare sker på dagtid. Även distansdelarna innehåller obligatoriska moment där du måste närvara.

  Deltagarna delas in i studiegrupper, som jobbar mycket tillsammans både på närträffarna och via nätet. Du får introduktioner i olika ämnesavsnitt och jobbar därefter mycket själv med ditt eget och gruppens lärande.

 • Är närträffarna obligatoriska?

  Närträffarna är obligatoriska eftersom de flesta praktiska utbildningsmoment och examinationer sker då.

 • Var träffas man och hur bor man under träffarna?

  Närträffarna hålls på Sandö eller i Revinge. Mat och boende bokas på Revinge eller Sandö.

 • Hur ofta träffas man och hur långa är träffarna?

  Vi har närträffar ungefär tre gånger under distansutbildningarna, 3-5 dagar vid varje tillfälle. Variationer kan förekomma.

 • Övrigt att tänka på?

  När det gäller behörighetskrav, antagning och kostnader skiljer sig inte detta från hur det hanteras för utbildningarna på plats.

Senast granskad: 27 maj 2020

Till toppen av sidan