Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SRVFS 2007:3 föreskrifter om erkännande av utländska yrkeskvalifikationer

SRVFS 2007:3 föreskrifter om erkännande av utländska yrkeskvalifikationer

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2016-06-15

Författningsnummer

SRVFS 2007:3

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Skydd mot olyckor

Ersätter

Upphävd av

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan