Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SRVFS 2006:2 föreskrifter om behörighetskrav för antagning till utbildning enligt förordningen (2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor

SRVFS 2006:2 föreskrifter om behörighetskrav för antagning till utbildning enligt förordningen (2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2008-10-20

Författningsnummer

SRVFS 2006:2

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Skydd mot olyckor

Ersätts av

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan