Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SRVFS 2004:9 föreskrifter om behörighet att vara räddningsledare i kommunal räddningstjänst

SRVFS 2004:9 föreskrifter om behörighet att vara räddningsledare i kommunal räddningstjänst

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2021-08-01

Författningsnummer

SRVFS 2004:9

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Skydd mot olyckor

Upphävd av

Senast granskad: 23 juni 2021

Till toppen av sidan