Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SRVFS 2004:8 allmänna råd och kommentarer om skyldigheter vid farlig verksamhet

SRVFS 2004:8 allmänna råd och kommentarer om skyldigheter vid farlig verksamhet

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2014-03-04

Författningsnummer

SRVFS 2004:8

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Skydd mot olyckor

Ersätts av

Ersätter Räddningsverkets meddelande 1994:2 med allmänna råd och kommentarer om 43 § räddningstjänstlagen.

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan