Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SRVFS 2004:10 föreskrifter om behörighetskrav för antagning till utbildning för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

SRVFS 2004:10 föreskrifter om behörighetskrav för antagning till utbildning för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2005-07-01

Författningsnummer

SRVFS 2004:10

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Skydd mot olyckor

Ersätts av

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan