Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

Meddelande 1996:3 allmänna råd och kommentarer om sotning och kontroll enligt 17 § räddningstjänstlagen

Meddelande 1996:3 allmänna råd och kommentarer om sotning och kontroll enligt 17 § räddningstjänstlagen

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2004-01-01

Författningsnummer

SRVFS 1996:3

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Skydd mot olyckor

Upphävda 2004-01-01, men fick till delar tillämpas till och med 2004.

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan