Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

Meddelande 1996:3 allmänna råd och kommentarer om sotning och kontroll enligt 17 § räddningstjänstlagen

Meddelande 1996:3 allmänna råd och kommentarer om sotning och kontroll enligt 17 § räddningstjänstlagen

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2004-01-01

Författningsnummer

SRVFS 1996:3

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Skydd mot olyckor

Upphävda 2004-01-01, men fick till delar tillämpas till och med 2004.

Senast granskad: 15 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan