Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

Meddelande 1991:2 allmänna råd och kommentarer om avspärrning och trafikdirigering vid räddningstjänst

Meddelande 1991:2 allmänna råd och kommentarer om avspärrning och trafikdirigering vid räddningstjänst

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2010-10-01

Författningsnummer

SRVFS 1991:2

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Skydd mot olyckor

Senast granskad: 15 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan