Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

MSBFS 2010:1 föreskrifter om länsstyrelsens planer för hantering av översvämningsrisker (riskhanteringsplaner)

MSBFS 2010:1 föreskrifter om länsstyrelsens planer för hantering av översvämningsrisker (riskhanteringsplaner)

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2013-02-01

Författningsnummer

MSBFS 2010:1

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Skydd mot olyckor

Ersätts av

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan