Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

MSBFS 2009:10 föreskrifter och allmänna råd om statliga myndigheters informationssäkerhet

MSBFS 2009:10 föreskrifter och allmänna råd om statliga myndigheters informationssäkerhet

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2016-04-04

Författningsnummer

MSBFS 2009:10

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Krisberedskap och informationssäkerhet

Ersätts av

Senast granskad: 15 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan