Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SRVFS 1997:1 föreskrifter om ersättning för besiktning av skyddsrum

SRVFS 1997:1 föreskrifter om ersättning för besiktning av skyddsrum

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2006-09-01

Författningsnummer

SRVFS 1997:1

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Civilt försvar

Upphävd genom förordning SFS 2006:638

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan