Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

Meddelande 1996:2 allmänna råd och kommentarer om verkskydd

Meddelande 1996:2 allmänna råd och kommentarer om verkskydd

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2006-09-01

Författningsnummer

SRVFS 1996:2

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Civilt försvar

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan