Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SRVFS 1992:1 föreskrifter om utförande och utrustning av skyddsrum

SRVFS 1992:1 föreskrifter om utförande och utrustning av skyddsrum

Detaljer

Status

Upphävd från och med 1998-07-01

Författningsnummer

SRVFS 1992:1

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Civilt försvar

Ersätts av

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan