Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SRVFS 2008:4 föreskrifter om ändring i Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2006:10) om förvaring av explosiva varor

SRVFS 2008:4 föreskrifter om ändring i Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2006:10) om förvaring av explosiva varor

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2010-10-15

Författningsnummer

SRVFS 2008:4

Författningstyp

Ändringsförfattning

Lagstiftningsområde

Brandfarliga och explosiva varor

Ersätts av

Ändrar

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan