Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

MSBFS 2014:7 föreskrifter om undantag från tillståndskraven vid användning och överföring av explosiva varor inom Sverige

MSBFS 2014:7 föreskrifter om undantag från tillståndskraven vid användning och överföring av explosiva varor inom Sverige

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2016-06-01

Författningsnummer

MSBFS 2014:7

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Brandfarliga och explosiva varor

Ersätts av

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan