Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

MSBFS 2013:2 föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2010:2) om pyrotekniska artiklar

MSBFS 2013:2 föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2010:2) om pyrotekniska artiklar

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2014-05-15

Författningsnummer

MSBFS 2013:2

Författningstyp

Ändringsförfattning

Lagstiftningsområde

Brandfarliga och explosiva varor

Ändrar

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan