Till innehåll på sidan
Status: Gällande

MSBFS 2011:4 föreskrifter om ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods

MSBFS 2011:4 föreskrifter om ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods

Detaljer

Status

Gällande från och med 2011-07-01

Författningsnummer

MSBFS 2011:4

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Transport av farligt gods

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan