Till innehåll på sidan
Status: Gällande

SÄIFS 1989:4 föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarlig biograffilm

SÄIFS 1989:4 föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarlig biograffilm

Detaljer

Status

Gällande från och med 1989-07-01

Författningsnummer

SÄIFS 1989:4

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Brandfarliga och explosiva varor

Senast granskad: 15 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan