Till innehåll på sidan
Status: Gällande

MSBFS 2009:7 föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för naturgas

MSBFS 2009:7 föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för naturgas

Detaljer

Status

Gällande från och med 2010-01-01

Författningsnummer

MSBFS 2009:7

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Brandfarliga och explosiva varor

Ersätter

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan