Till innehåll på sidan

Safety and security work : Guidance for places of worship

Safety and security work : Guidance for places of worship

Detaljer

Safety and security work : Guidance for places of worship
Publikationsnummer
MSB2190
ISBN-nummer
978-91-7927-388-0
Utgivningsår
2023
Omfång (sidor)
41 s. : ill.
Pris
0 kronor
Trossamfunden och deras verksamhet är ett fint uttryck för religionsfriheten i Sverige, och trossamfundens lokaler är platser där människor känner trygghet och upplever gemenskap och mening. Det är viktigt, men det innebär att samfunden måste arbeta med säkerhet. När hot och hat riktas mot trossamfund skadar det inte bara människor och organisationer. Det skadar hela samhället och dess grundläggande värderingar. I denna vägledning finns tips och råd om hur trossamfund kan arbeta för att öka människors säkerhet. Här finns konkreta förslag på vad som kan göras vid olika händelser som kan leda till att människor känner rädsla eller i värsta fall skadas eller dör. Vägledningen har tagits fram av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB som bland annat har i uppdrag att arbeta med säkerhet i offentliga miljöer. Vägledningen har tagits fram i samarbete med Polismyndigheten och Myndigheten för stöd till trossamfund, SST. Representanter från olika trossamfund har bidragit i arbetet med vägledningen
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 21 april 2023

Till toppen av sidan