Till innehåll på sidan

Ansökan om tillgång till Brandrisk skog och mark

Informationssystemet ”Brandrisk skog och mark" erbjuder brandriskprognoser och uppgifter om väder. Informationen ger underlag om vilken brandrisk som råder och kan till exempel vara ett stöd i beslut om förebyggande åtgärder som eldningsförbud eller planering av släckinsatser.

Alla räddningstjänster och länsstyrelser har fått lösenord och användarnamn till tjänsten "Brandrisk skog och mark". Även andra aktörer som arbetar med att hindra eller begränsa bränder i vegetation kan få tillgång till den lösenordsskyddade versionen. Det gäller exempelvis dig som arbetar med skogsbrandbevakning med flyg, naturvårdsbränning eller skogsavverkning samt till den som har behov av information för att förhindra, förebygga eller släcka bränder i skog och mark.

Har du redan användarnamn och lösenord?

Här loggar du in i tjänsten Brandrisk Skog och Mark

Tillgång till Brandrisk skog och mark

MSB behöver behandla personuppgifter om dig för att kunna göra bedömningen om du har behörighet att få tillgång till det inloggningsskyddade systemet Brandrisk skog och mark.

Ditt inlämnande bygger på en överenskommelse mellan MSB och SMHI ”Överenskommelse brandriskprognoser och leverans av information" om du inte godkänner detta så kan du ej få tillgång till systemet Brandrisk skog och mark. Dina uppgifter kommer att sparas som längst i 1 år.

De personuppgifter MSB behandlar om dig kommer inte delas till tredje part. Personuppgiftsansvarig är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, organisationsnummer 202100-5984.

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, invändning eller begränsning av dina personuppgifter. Detta gör du genom att kontakta registrator@msb.se, du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på 010-240 240.

Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

 

Senast granskad: 8 februari 2021

Till toppen av sidan