Till innehåll på sidan

Material från informationsseminarium 20 april 2023

Här finns samlat presentationsmaterial från det informationsseminarium för säkerhetsrådgivare som var 20 april 2023.

MSB bjöd in till ett informationsseminarium för säkerhetsrådgivare för att informera om nyheter och ändringar i 2023 års utgåvor av regelverken MSBFS 2022:3 (ADR-S) och MSBFS 2022:4 (RID-S).

Dessutom gavs information om bland annat om MSB:s tillsyner, transport av farligt avfall med mera.

Presentationsmaterial

Du kan ta del av materialet både som filmade föreläsningar eller de presentationer som visades i skriftlig form. 

Nyheter i ADR och RID 2023, del 1

MSB informerar om de förändringar som skett i regelverken ADR och RID till 2023-års utgåva, från kapitel 1.1.3.6 till kapitel 5.2.1.9.2. Filmen är just nu otextad, tillgänglig fram till 16 juli 2023. 

Nyheter i ADR och RID 2023. del 2

MSB informerar om de förändringar som skett i regelverken ADR och RID till 2023-års utgåva, från kapitel 5.3.2.1.5 till kapitel 21.5 med efterföljande frågor och svar-stund.

Se presentationsmaterialet från föreläsningar "Nyheter i ADR och RID 2023"

Avfall som är farligt gods

MSB ger generell information om vad som gäller vid transport av farligt avfall som också är klassificerat som farligt gods. Filmen är just nu otextad, tillgänglig fram till 16 juli 2023. 

Se presentationsmaterialet från föreläsningen "Avfall som är farligt gods"

Transporter av farligt avfall

Naturvårdsverket ger generell information om transport av farligt avfall som inte är klassificerat som farligt gods.

Se presentationsmaterialet från föreläsningen "Transporter av farligt avfall"

Rapporterade olyckor 2022 och transportskydd

MSB informerar om de olyckor som rapporterats in till myndigheten gällande transport av farligt gods under 2022 samt presenterar de vägledningar som finns att tillgå för området transportskydd.

Se presentationsmaterialet från föreläsningen "Rapporterade olyckor 2022 och transportskydd"

MSB:s tillsyn inom farligt gods området

MSB informerar om de tillsyner som genomförts gällande säkerhetsrådgivare och transportskydd. Hur ser processen ut? Vilka lärdomar har MSB tagit med sig och vad kan man som säkerhetsrådgivare tänka på? Filmen är just nu otextad, tillgänglig fram till 16 juli 2023. 

Se presentationsmaterialet från föreläsningen "MSB:s tillsyn inom farligt gods området"

Kontakt

sakerhetsradgivarregistret@msb.se

Senast granskad: 3 juli 2023

Till toppen av sidan